Tôi có thể thanh toán bằng các hình thức nào khi mua hàng?

Quý khách có thể chọn hình thức thanh toán COD (thanh toán khi nhận hàng) hoặc thanh toán bàng hình thức chuyển khoản (làm theo các bước hướng dẫn khi thanh toán).